Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Odborné zaměření

Urbanismus a územní plánování, strategické rozvojové projekty a koncepce, projekty a studie veřejných prostranství, rekreačních ploch, zahradní a krajinářská tvorba, hodnocení krajinářská, environmentální, dendrologická a biologická, koncepce a projekty cestovního ruchu a rekreace, ÚSES, SEA, EIA, soudně znalecké posudky, studie proveditelnosti.

Odborná způsobilost
Reference
Ocenění
Studijní cesty a pobyty
Vědecko-výzkumná činnost
Publikační činnost