Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Firma UrbioProjekt, ateliér urbanismu, architektury a ekologie - Valtr vyvíjela činnost v letech 1990 - 2022 na adrese Bělohorská 3, 301 00 Plzeň. Od roku 2023 Pavel Valtr řeší pouze omezeně vybranou problematiku - „Home Office“ na adrese Masarykova 29, 312 00 Plzeň, tel. 606 616 400