Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 377 227 068 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Ke stažení

Nové studie

Územní studie krajiny - P + R - ORP Přeštice (.pdf)

Územní studie krajiny - Návrh - ORP Přeštice (.pdf)

ÚSK ORP Přeštice - výkresy - návrh

a) Hlavní výkres

b) Zelená infrastruktura

c) Výkres vymezení navržených změn ve využívání
    ploch

d) Výkres jevů navržených na doplnění ÚAP

e) Přehledný výkres celkového řešení

ÚSK ORP Přeštice - výkresy - analýza

A1) Stav území

A2) Hodnoty a potenciály krajiny

A3) Biogeografické členění

A4) Aktuální biotopy

A5) Limity v území

A6) Problémy v území

A7) Souborná analýza

Urbanizace ČR

Územní plánování v praxi - pouze pro studenty

Legislativa v urban. praxi - pouze pro studenty

Ochrana přírody a Evropská komise

Kam směřuje česká ochrana přírody?

UDRŽITELNÝ VÝVOJ SVĚTOVÝCH REGIONŮ?
Ekologické vazby vývoje lidské populace a vegetace

I. Globální situace

I. Globální situace - přehled rostlin a jejich rozšíření

II. Eurasie

III. Středozemí a jihozápadní Asie

IV. Afrika a Arabský poloostrov

V. Jihovýchodní Asie

VI. Severní Amerika

VII. Jižní a střední Amerika

VIII. Austrálie a Nový Zéland

Silva Gabreta alias Rapa Nui

Co nevyprávěly evropské dubiny

Šumava

Šumava a její perspektivy II - text

Šumava a její perspektivy II - fotodokumentace

Šumava zavřená

Šumava a lidé

Podstata střetu "boje o Šumavu"

Šumava - prezentace

Šumava zdivočelá

Šumava - konference senát

Sborník konference Šumava na rozcestí

Územní studie Český les - jih:

Analytická část - text

Návrhová část - text

Krajinářské hodnocení - grafika

Územní limity a problémy - grafika

Návrh využití území - grafika

Širší vztahy - grafika