Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Ideologie "pralesové divočiny" - naše příroda nevzkvétá...

(výroba v kulturních biotopech bezzásahovou ochranou přírodních procesů)
Bezzásahový avanturismus MŽP napomáhá nepříznivým klimatickým změnám!

Ideologie prosazena

Výroba divočiny a počasí

Informace premiér A. Babiš

Prosba ministr R. Brabec

Otazníky české ochrany přírody

Kůrovcové kalamity

EVL Šumava v likvidaci

Ekosystémový asistenční management

Genocida květeny Šumavy

Škody na Šumavě

Zločinná bezzásahovost v NP Šumava / Kůrovec by měl být karanténní

Voda v krajině / Odlesnění Šumavy a srážky

Vřesoviště - požáry

NP Šumava - umělá divočina

Výroba divočiny - Eisenašská rezoluce

Prosba o pozastavení výroby divočiny

Ideologové divočiny

Dopis Správě NP Šumava

Dopis premiérovi

Voda a klima

Sucho a větrné elektrárny

Závěry analýzy udržitelnosti

Přílohy:

- Výzkum NPŠ 1997-2001

- Dopis AV ČR 2014

- Otevřený dopis ministru ŽP 2014

- Protesty proti naoktrojované bezzásahovosti

- Analýza rizik navrhované zonace NP Šumava