Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Reference

Encyklopedie osobností ČR a SR, Who is who ČR, Kdo je kdo - architektura, Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech, Katalog zahradních a krajinných architektů, Preslia