Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Valtr P.: Udržitelný vývoj světových regionů ? Ekologické vazby vývoje lidské populace a vegetace. I Severní Amerika, II. Jižní a Střední Amerika, III. Afrika a Arabský poloostrov,IV. Austrálie a Nový Zéland, V. Jihovýchodní Asie, VI. Středozemí a jz. Asie, VII. Eurasie, VIII, Globální situace, IX. Závěry, www.urbioprojekt-valtr.cz, 2021, ke stažení

Valtr P., Pokorný J., Čermák J.: Udržitelný vývoj světových regionů ? Ekologické vazby vývoje lidské populace a vegetace. Závěry, Typos Plzeň 2020

Valtr P. a kol.: Květena světových regionů v ekologických souvislostech a udržitelný vývoj. Globální situace. Typos Klatovy 2016

Valtr P. a kol.: Ochrana hodnot přírody a krajiny Šumavy a její vývoj od vyhlášení CHKO a NP , UrbioProjekt Plzeň 2016

Valtr P. (ed): Klimatické změny a my - adaptační a mitigační ekosystémový management při narůstání stresových faktorů klimatických změn (Sb. konference), Plzeň 2016

Valtr P. (ed): Člověk jako klimatický činitel (Sborník konference), Plzeň 2016

Valtr P. a kol.: Indoktrinace bezzásahových přírodních procesů v ochraně přírody kulturních území a stresové faktory klimatických změn, UrbioProjekt Plzeň 2016

Valtr P.: Územní plánování v praxi, UrbioProjekt Plzeň 2015

Valtr P.: Civilizační extrémy současnosti. Singapur, Barma, Emiráty, Svatá země, Typos Klatovy 2012

Valtr P. a kol.: Šumava a její perspektivy II, Typos Klatovy 2013

Valtr P. a kol.: Šumava a její perspektivy I, Typos Klatovy 2012

Valtr P. a kol.: Současná Čína a my očima Evropanů, Typos Klatovy 2012

Valtr P.: Čertova naučná stezka okolím Babylonu (vč. mutace anglicky, německy), Typos Klatovy 2010

Valtr P. (ed.): Šumava na rozcestí (Sborník konference), 2009

Valtr P.: Územní plánování (Sylabus, ZČU), UrbioProjekt Plzeň 2007

Valtr P.: NPP Americká zahrada u Chudenic - inventarizace a plán péče, UrbioProjekt Plzeň 2000

Valtr P.: Cyklotrasy a cyklostezky Západočeského regionu a mezinárodní cyklistická cesta Praha - Plzeň - Regensburg, UrbioProjekt 1997 - 2006

Kolektiv: Zásady a pravidla územního plánování, Podmínky životního prostředí a přírodní zdroje, (výzkumný. úkol), VÚVA Brno 1990, ústav zrušen, nevydáno

Valtr P.: Koncepce péče o životní prostředí v ZČ kraji s výhledem do r. 2000, I-VIII, A,B,C,D, Stavoprojekt Plzeň 1989

Matoušek J., Valtr P.: Bioklimatologie (Skriptum), VŠ Brno 1985

Valtr P.: Generel zeleně Plzeň I-VI, Stavoprojekt Plzeň 1982-86

Hurych V., Valtr P.: Park a arboretum Neuberk, SZN Praha 1979

Valtr P.: Zeleň ve výstavbě, SZN Praha 1975 - manuskript, nesouhlas KSČ s vydáním - J. Mareček

Kolektiv: Přírodní poměry okres Mělník (vč. mapa), Kartografie Praha 1973, (KSČ zajistila, abych nebyl uveden jako vedoucí autor)

Ostatní vybrané práce