Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Nové publikace

Sborník konference Klimatické změny a my

  UDRŽITELNÝ VÝVOJ SVĚTOVÝCH REGIONŮ?
  Ekologické vazby vývoje lidské populace a vegetace
  I - VIII

Člověk jako klimatický činitel

Ochrana hodnot přírody a krajiny Šumavy

Indoktrinace bezzásahovosti

Vydané publikace

Tyto publikace lze objednat on-line či telefonicky.

Květena světových regionů v ekologických souvislostech a udržitelný vývoj / Encyklopedie / Globální situace
Extrémní civilizace současnosti
  Singapur, Barma a Emiráty vč. Arábie
Současná Čína a my očima Evropanů
Šumava a její perspektivy I
Šumava a její perspektivy II
Územní plánování v praxi
Průvodce Čertovou naučnou stezkou
Ostatní vybrané práce