Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Hnutí Život / The Life Movement

Založil v roce 2014 Hnutí Život z.s. / The Life Movement k podpoře zachování živé přírody a harmonického soužití a spolupráci obyvatel s přírodou, kde se stal předsedou. Hnutí Život pořádá odborné konference, vydalo řadu odborných publikací, získalo ke spolupráci řadu odborníků, např. prof. J. Jeník, prof. J. Čermák, prof. R. Mrkva, doc. J. Pokorný, doc, A. Salašová, doc. A. Buček, doc. J. Šonka, býv. náměstek ministra ž.p. arch. V. Říha, senátor T. Jirsa, senátor a býv. pracovník Správy NPŠ Č. Hofhanzl, býv. předseda vlády a krizový ředitel Správy NPŠ J: Stráský, publicista a býv. pracovník Správy NPŠ R. Holub, hejtman a poslanec J. Zahradník, senátor P. Smutný, soudní znalci I. Vicema, K. Simon, V. Krečmer, V. Mazín, urbanista M. Kórner, arch. P. Mařík, publicista P. Martan, předsedové Svazu obcí NPŠ A. Schubert, F. Nykles, znalec Šumavy a předseda z.s. Otevřená Šumava E. Kintzl, víceprezident IUCN a spoluzakladatel NPŠ F. Urban a řadu dalších. V současnosti je předsedou Ing. Martin Klewar, který z tohoto důvodu byl „vyřazen“ z pracovníků ÚHUL a připraven o byt (byť se jedná o rodinu se 4 dětmi) - prosím, pomožte. Stačí, že neprosazoval ideologii bezzásahových přírodních procesů k výrobě divočiny v kulturním území. Hnutí DUHA je dotované mnohamilionovými ročními dotacemi k zajištění sofistikované mediální propagandy divočiny (J. Bláha). Hnutí Život je bez jakýchkoliv dotací. Kooperující z.s. Otevřená Šumava, skutečných znalců a milovníků Šumavy, vedenou Šumavákem E. Kintzlem (známým z televizních prezentací), současný ředitel NPŠ P. Hubený gubernátorsky udělil milionovou pokutu za protestní pochod po silnici ke státní hranici (necelé 3 km k Modrému sloupu). Dopady ideologie bezzásahových přírodních procesů, prosazené současným MŽP v zák. č. 123/2017 Sb. spočívají v domácí kůrovcové epidemii z chráněného epicentra v NPŠ, ekologickém rozvratu ČR a bilionových škodách (ideologie podpořená vládnoucí mocí se nikdy nevzdá, zkušenosti máme).

Veškeré informace o Hnutí Život najdete zde.