Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Ocenění

stříbrná a bronzová medaile ČAZV, ocenění ministra životního prostředí J. Vavrouška, plaketa Rady pro životní prostředí při Vládě ČSSR, pamětní medaile ÚR ČVTS, pamětní medaile města Mělník - 700 let, cena Brontosaurus