Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Aktuality

Neklidný svět

Otevřený dopis MŽP

Umělá fotosyntéza

Vlak na vodík

Tornádové jevy

Boubín

Les a klima

Lesy se méně potí

Media a realita

Drahá nafta

Kácení stromů drony

Sankce

Plyn chybí

Ceny dřeva

Ukládání tepla

Zelený vodík

Ekologisté služebníky Ruska

Lesy k posílení energetické svobody

Zelená revoluce

E.Kintzl nás opustil

Sucho v ČR

Geopolitika a udržitelný vývoj

K. Simon odešel

Válka nás učí realismu

E.Kintzl odešel

Příroda si sama pomůže

Atmosféra Země

Ukrajina - smutná historie

Prof.Jeník nás opustil

Les v biosféře Země

Prof.J. Čermák nás opustil

Krajina Česka

Přečerpávací vodní elektrárny

Voda a klimatické změny

Uhlíková daň

Den mokřadů

Uhlíková daň v Rakousku

Energetická transformace - suroviny

Šumavská tragedie

Zimy v ČR

Dopis

Tisková zpráva

Občané jsou proti

Současná energetika

Evropa a Česko

Zimy v ČR

Škody klimatických změn

Požáry a příroda

Nečekané setkání

Půdy v ČR

Lesy ČR - podivnosti

PF 2022

PF 2022

Klima a lesy

CO2 Země atmosféry

Lesy přitahují vodu

Lesy a klima

Klimatické lázně

Ekologické omyly

Pálení knih

Klimatické změny

Kvalita ovzduší a úmrtnost v EU

Koronaviry a lidstvo

HDP EU 2020

Hynutí stromů

NP Šumava - 30 let

Lesní strategie

Jizerskohorské bučiny

Chanovice a novináři

Poděkování Chanovice

Kalifornie vysychá

Tornádo na jižní Moravě

Přírodní katastrofy

Kyslík O2

Z jezer mizí kyslík

Plešné jezero

Lesy ČR k rozprodeji

Divočina ČR

Proč divočina?

Příručka o divočině v rámci soustavy Natura 2000


VIVAT Ing. Ivo Vicena, CSc. - 95 let

Péče o NP Šumava, ale i péče o Česko

      Les a voda - složitá hra od stromů po kontinenty

CO2 - globální a domácí situace

Evropská krajina podle L. Mika

Pootaví v ohrožení - Březový potok

Český les - kůrovec