Ing., aut. Arch. Pavel Valtr UrbioProjekt Plzeň - ateliér urbanismu, architektury a ekologie Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 606 616 400 e-mail: valtr.p@volny.cz

Odborná činnost

Územní plány, územní a krajinářské studie, EIA/SEA, znalecké posudky, návrhy chráněných území, projekty revitalizace krajiny, vegetačních a krajinných úprav, biologické průzkumy (D3, D5), stovky referátů konferencí a seminářů, pedagog Zahradnické akademie v Mělníku, ZČU ekonomické fakulty (územní plánování a urbanismus), četné studijní cesty a pobyty jak v ekonomicky významných zemích (např. USA, Čína, SAE, Singapur, Hongkong, Nový Zéland, Austrálie, Švýcarsko, Norsko, Izrael, Turecko, Maroko, Vietnam), tak problémových (např. Myanmar, Srí Lanka, Kyrgyzstán, Tanzanie vč. Zanzibar, Mexiko, Egypt, Albánie, Kuba aj.), předseda SBDO